MEZOPOTAMYA’DA TIP – 1

Bundan önceki yazılarımda Mezopotamya ‘da Eski Tıp ile ilgili bir yazi yazacağımı söylemiştim. İçinde
bulunduğumuz coronavirüs salgını nedeniyle evlere kapanıp normal düzenimizin geri gelmesini sabırla
beklediğimiz bir ortam eski zamanlarda da varmıymış buna bakacağız (Bu hususlarda üç dört makalemiz
yayınlanmış ve 12 Mayıs 1917 de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Temel Bilimler Bölümünde ve 23 haziran
2018 tarihinde Antalya Akmed Enstitüsünde bu hususta iki konferans verilmiştir . Burada , eski koşullar
çerçevesinde insanoğluna zarar vermiş hastalık ve salgınların nedenleri ve tedavileri hususunda neler
yapılmış onlar hakkında orta uzunlukta bilgi vereceğiz. İsteyen daha ilk bölümden itibaren takip edebilir
veya kal’e almayabilir).

1 Giriş:

Sumerler’in ve Mezopotamya’da yaşamış bulunan Babil ve Asurlular’ın üzerinde yaşadıkları yer ve
altında bulundukları gök hakkındaki kozmogonik düşünceleri Nil deltasında vücut bulmuş Mısırlılar ve
onlardan özellikle daha çok etkilenmiş görünen Anadolu halkı Hititliler’le büyük benzerlikler gösterir. Bu
kozmogoniye göre bütün kainat, insan ve her türlü cisim ve canlı hayvan, bitkiler, dağlar, denizler,
akarsular, gökteki ay, güneş, yıldızlar, gezegenlerin hepsi erkekliği temsil eden ilkel tatlı su “Apsu” ile
dişiliği temsil eden tuzlu su “Tiamat” olarak ikiye ayrılmış bulunuyordu. Bu iki unsur muhtemelen kozmik
yaratıklardı. Yaratım süreci Apsu ve Tiamat’la başlar …

( devam edecek )

Veysel Donbaz